Pradžia

DEŠINIOJO LIBERALIZMO KONSTITUCIJA

Šiais įvardintais principais vadovaujamasi priimant sprendimus.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

EKONOMINĖ LAISVĖ

ASMENS LAISVĖ

MOKESČIAI

GYNYBA

VLADYMAS

LIEBRALIOS VEIKLOS KONSTITUCIJA

VEIKLA

RINKIMINĖ PROGRAMA

Pradžia